Företagsjouren

Har ditt företag hamnat i svårigheter?

Företagsjouren är en neutral samtalspartner för företag i svårigheter. De arbetar över hela Jönköpings län och är ett stöd för kommunerna.

Hitta mer information på Företagsjourens hemsida.