Finansieringsguide kompletterar finansieringsportalen.se

18 augusti, 2015

Nu kompletteras finansieringsportalen.se med en finansieringsguide som ska stötta länets företagare i jakten på kapital för tillväxt.

– Finansieringsportalen är ett bra verktyg för att visa olika offentliga finansieringslösningar, som är tillgängliga för företag i Jönköpings Län. Med en finansieringsguide sätts ytterligare fokus på detta viktiga område, säger finansieringsguide Martin Harbäck.

För att lyckas med finansieringen av ett bolags tillväxtsatsning underlättar det att man som företagare känner till vilka de viktigaste aktörerna är, förstår varför de agerar som de gör och vad de letar efter. Därefter kan man koncentrera sig på vad som är viktigt för att ordna lämplig finansiering. Banken är inte det enda sättet att ordna finansiering på, utan det kan röra sig om exempelvis riskkapital, villkorslån, crowdfunding, exportkreditgarantier och bidrag.

Vi vet att många främst tänker på banken när det gäller finansiering och vi vill visa på fler alternativ. Till exempel finns det både regionala och nationella bidrag att söka för olika ändamål, som skulle göra nytta för länets företag, säger finansieringsguide Martin Harbäck.

Finansieringsguiden kommer huvudsakligen att jobba med två områden:

– Informations- och kunskapsspridning på seminarier, till exempel vid näringslivsträffar, där fokus riktas på vad som kännetecknar olika aktörer och vad man ska tänka på när man söker finansiering från dem.

– Individuella möten där finansieringsguiden, tillsammans med företaget, går igenom förutsättningarna, behovet och möjliga finansieringslösningar. Finansieringsguiden hjälper sedan bolaget vidare genom att slussa till relevant aktör och ger tips om vad som är viktigt att tänka på.

Fokus för finansieringsguidens tjänster ligger på bolag som har varit igång ett tag och som behöver finansiering för tillväxt. Alltså inte i första hand på nystarter eller på bolag som har hamnat i svårigheter. De först nämnda får redan stöttning via bland andra Science Park, Almi och Nyföretagarcentrum och de senare av Företagsjouren.

Bakom projektet Finansieringsguiden finns både privata och offentliga aktörer och förutom Science Park ingår Almi, Exportkreditnämnden, Företagarna, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, samt Region Jönköpings Län. Finansieringsguiden har också nära samverkan med affärsbankerna.

Klicka här för att komma i kontakt med finansieringsguiden.